Obsah f�ra Old Cans Old Cans
Diskuze o star�ch hr�ch....
FAQFAQ� �HledatHledat� �Seznam u�ivatel�Seznam u�ivatel�� �U�ivatelsk� skupinyU�ivatelsk� skupiny� �RegistraceRegistrace�
ProfilProfil� �Soukrom� zpr�vySoukrom� zpr�vy� �P�ihl�en�P�ihl�en�

Pr�v� je ne �ervenec 02, 2006 2:28 am
Obsah f�ra Old Cans
Zobrazit p��sp�vky bez odpov�d�
�F�rum� �T�mata� �P��sp�vky� �Posledn� p��sp�vek�
Star� hry
Diskuze
Pokecejte si o dobr�ch hr�ch, kter� vl�dly star�mu �elezu.
Moder�tor Cobra
11 34 st �erven 07, 2006 1:23 pm
frcacek Zobrazit posledn� p��sp�vek
Hled�m...
Hled�te starou hru a nem��ete j� nikde naj�t ?
Moder�tor Cobra
65 219 po �erven 26, 2006 12:30 pm
kmi1 Zobrazit posledn� p��sp�vek
Probl�my
Nem��ete spustit n�jakou starou hru ?
Moder�tor Cobra
50 160 st �erven 28, 2006 8:34 pm
Tom_as Zobrazit posledn� p��sp�vek
Old Cans
Nel�b� se v�m n�co na str�nk�ch old cans a r�di byste n�m to �ekli ? Nebo jenom pochv�lili.
Moder�tor Cobra
15 66 st �erven 28, 2006 8:32 pm
Tom_as Zobrazit posledn� p��sp�vek
DosBox
Diskuze
V�e o velmi dobr�m emul�toru DOSBOX.
Moder�tor Cobra
1 4 so listopad 12, 2005 12:47 am
Anonymn� Zobrazit posledn� p��sp�vek
Probl�my
M�te probl�m s DosBoxem ?
Moder�tor Cobra
9 20 po kv�ten 08, 2006 9:19 pm
toudi_sk Zobrazit posledn� p��sp�vek
�asy uv�d�ny v GMT + 1 hodina
Kdo je p��tomen
Kdo je p��tomen U�ivatel� zaslali celkem 503 p��sp�vk�.
Je zde 74 registrovan�ch u�ivatel�.
Nejnov�j��m registrovan�m u�ivatelem je lundy.
Celkem je zde p��tomen 1 u�ivatel: 0 registrovan�ch, 0 skryt�ch a 1 anonymn�. � [ administr�to�i ] � [ moder�to�i ]
Nejv�ce zde bylo sou�asn� p��tomno 13 u�ivatel� dne p� kv�ten 13, 2005 9:29 pm.
Registrovan� u�ivatel�: nikdo nen� p��tomen
Tato data jsou zalo�ena na aktivit� u�ivatel� b�hem posledn�ch 5 minut.
P�ihl�en�
U�ivatel: ���Heslo: �� ��P�ihl�sit automaticky p�i p��t� n�v�t�v� ���

Nov� p��sp�vky �� ��dn� nov� p��sp�vky �� F�rum je zamknuto


Powered by phpBB � 2001, 2005 phpBB Group
�esk� p�eklad phpBB CZ :: Azu, Emilio, drake127